Projektbilder
Flytt/montering av Brandsåg
Flyttning av Autoclavetank + Lamellinje
Glasakuten Helsingborg
Trappa/lastkaj